De praktijk STROOMOPWAARTS ligt aan de rivier De Lek,
500 meter stroomopwaarts van Culemborg.

Renée Mars
Bakelbos 48
4101 KH  Culemborg

06-49864654
info@stroomopwaarts.nu

Wil je contact?

Vergoeding zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de NVPA (beroepsvereniging voor professionele therapeuten binnen de geestelijke gezondheidszorg) en ik ben ingeschreven bij het RBCZ als Register- therapeut BNG. Hierdoor is, voor de therapeutische consulten, vergoeding door een zorgverzekeraar mogelijk. Raadpleeg je eigen zorgverzekeraar. De NVPA kent een beroepscode en een klacht- en tuchtrecht. (zie de site van de NVPA voor meer informatie: www.nvpa.org )

De kosten voor een sessie zijn 85,- Euro per uur. De duur v.e. sessie varieert van 1 tot 1,5 uur. Wanneer een sessie meer dan 1 uur nodig heeft gebeurt dit in overleg met de cliënt.

Wil je meer informatie, stuur dan een mail of bel. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op om te kijken wat ik voor je kan betekenen. We maken een afspraak voor een intake gesprek. Op basis hiervan beslissen we samen of een vervolg- traject zinvol is en hoe dat er uit kan gaan zien.

Privacy cliënt

Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik een Privacy document opgemaakt over de wijze waarop ik mijn cliënten dossier opmaak en beheer. Iedere cliënt krijgt van mij dit Privacy document via e-mail opgestuurd.

Afspraken annuleren

Je kunt een afspraak verzetten of annuleren tot 48 uur van tevoren. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Heb je een klacht? Wat te doen?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: N.V.P.A.,  https://nvpa.org /. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Stroomopwaars

Registertherapeut BNG: 204716R
Lid NVPA
AGB code: 90116458 – Praktijkcode: 90092852

KvK: 30285106
BTW: 1316.76.726.B01
ASN bank: 70.79.63.451 t.a.v. Renée Mars Culemborg

Stroomopwaarts, Bakelbos 48 4101KH Culemborg,
Tel: 0345-520246
E-mail: info@stroomopwaarts.nu