Therapie

In ieders leven kunnen zich periodes voordoen waarin je ‘vastzit’ en met levensgerichte vraagstukken kampt. Dan kan het zinvol zijn om in therapie te gaan en stil te staan bij wat je belemmert om te genieten van het leven.

In een therapiesessie bespreek je wat er aan de hand is en je onderzoekt welke, vaak onbewuste (kind)overtuigingen een rol spelen. Wanneer je hier zicht op krijgt en de gevoelens die erbij horen kunt beleven, creëer je innerlijke ruimte. Dan kun je,bevrijd van deze inperkende overtuigingen, ervaren hoe het ‘hier en nu’ werkelijk is. Er ontstaat ruimte voor nieuw inzicht en nieuw gedrag.

Van nature heb je als kind vertrouwen in het leven en volop levensenergie. Door inperkende omstandigheden, die het leven nu eenmaal met zich meebrengt, ga je je aanpassen en zo raak je meer en meer verwijderd van je oorspronkelijke zelf. Dit gebeurt onbewust en de aanpassing wordt een tweede natuur. Je hebt vaak niet in de gaten hoe die je inperkt. Op een bepaald moment, vaak is het een crisis die je dit doet realiseren, voel je dat de aanpassing niet meer werkt. De beknelling ervan is groter dan het profijt dat je ervan hebt. Bovendien brengt het je niet bij wat je werkelijk zoekt in het leven.

Therapie helpt je deze situatie te doorzien; je kan je gaan realiseren dat jouw gedrag te maken heeft met oude overtuigingen die nu niet gelden. Je leert je opnieuw te verbinden met je natuurlijke wijsheid en levenskracht en zo creëer je ruimte voor nieuw gedrag. Zo kan een crisis, wanneer je er bewust bij stil staat, je helpen trouw te worden aan wat voor jou van waarde is.

Stroomopwaarts helpt, door middel van gesprekken, oefeningen, IFS (Internal Family Systems), Stembevrijding en mindfulness, te ervaren wat er werkelijk aan de hand is èn de eigen wijsheid van je zelf en je  lichaam te (her)ontdekken. De dichtbij de praktijk gelegen natuur, die zoveel metaforen voor het leven bevat, wordt soms opgezocht. Zo kan een wandeling in de uiterwaarden ondersteuning geven vanwege de symbolische werking van de natuur. En het kan je helpen je levenskracht opnieuw te ervaren.

De therapeutische sessies kunnen (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar wanneer je aanvullend verzekerd bent. Ik ben opgenomen in de zorggids. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar wat de vergoeding per sessie is.


Renee ondersteunt mij in mijn zoektocht naar wie ik ben door op onderzoek te gaan tussen het verleden en het heden. 
Dit zorgt voor een verheldering in het “waarom en waardoor” ik vast blijf zitten in dagelijkse patronen. Het geeft mij nieuwe inzichten over mijzelf en creëert dat ik na elke sessie weer een persoonlijke ontwikkeling doormaakt.
Na het volgen van enkele trajecten bij Renee kan ik zeggen dat er meerdere lagen van mijn ui gepeld zijn en ik daardoor met meer rust en acceptatie door het leven ga.
Vrouw 30 jaar

Hoe mensen kunnen leren
om zonder angst te leven?
Door eerst te leren
om mét hun angst te leven.

Francis Lucille

“Dit gedicht van Jan de Heer geeft voor mij mooi weer wat ik in therapie bij Renée ervaar.”
– Karin

In mijn landschap van vleesgeworden weerstand en gevoelens van beton,
Groeit een heel klein hoopvol beekje
met mijn smeltende pijn als bron.
Niet gehinderd door gewicht
en verlangend naar het licht,
stroomt het opwaarts richting zon.

– Jan de Heer

Stroomopwaarts, Bakelbos 48 4101KH Culemborg,
Tel: 0345-520246
E-mail: info@stroomopwaarts.nu